Foto: KyrkoCD

Svåra situationer

Om det uppstår en krissituation på skolan, välkommen att kontakta oss för stöd och samtal.

Församlingsexpeditionen telefon 08-560 387 00

Om expeditionen är stängd:
Kyrkoherde Anita Elweskiöld, 
08-560 387 03
Tveka inte att kontakta oss om ni behöver!