Sorgegrupp

Till dig som mist en anhörig eller vän erbjuder Ekerö pastorat samtal om sorg i grupp

Att träffa andra som har liknande erfarenhet kan ofta vara en hjälp på vägen.

Ekerö pastorat erbjuder samtalsgrupper, max antal deltagare sex personer.
Samtalsledare:diakon Margith Gorji och präst Cecilia Nyberg
För mer information, kontakta diakon Margith Gorji:
08-560 387 27 • margith.gorji@svenskakyrkan.se