Sonorakören

Sonorakören är en kör för dig som vill sjunga på dagtid. Kören består av cirka 30 glada sångare. Vi sjunger visor, gospel och mer klassisk repertoar, ofta i fyrstämmiga arrangemang. Vi sjunger på gudstjänster i våra kyrkor och på äldreboenden samt har konsert en gång per termin.

Sonorakören

är en kör för daglediga med cirka 30 glada sångare.

Vi sjunger visor, gospel och mer klassisk repertoar, ofta i fyrstämmiga arrangemang. Vi sjunger på gudstjänster i våra kyrkor och på äldreboenden samt har konsert en gång per termin.

Övar torsdagar kl 09.15–11.45 i Ekebyhovskyrkan

Körledare: Carina Einarson

08-56038760
carina.einarson@svenskakyrkan.se