Foto: Christin Sagnér

Sonorakören

Sonorakören är en seniorkör med cirka 30 glada sångare. Vi sjunger visor, gospel och mer klassisk repertoar, ofta i fyrstämmiga arrangemang. Vi sjunger på gudstjänster i våra kyrkor och på äldreboenden samt har konsert en gång per termin.

Sonorakören

är en seniorkör med cirka 30 glada sångare.

Vi sjunger visor, gospel och mer klassisk repertoar, ofta i fyrstämmiga arrangemang. Vi sjunger på gudstjänster i våra kyrkor och på äldreboenden samt har konsert en gång per termin.

Övar torsdagar kl 09.15–11.45 i Ekebyhovskyrkan

Körledare: Alexander Klimentov-Löfstrand

Alexander Klimentov-Löfstrand

Alexander Klimentov-Löfstrand

EKERÖ PASTORAT

vikarierande musiker

Mer om Alexander Klimentov-Löfstrand

alexander.klimentov.lofstrand@svenskakyrkan.se #vikarierande musiker