Solceller på Ekebyhovskyrkan

181 solpaneler för en hållbar framtid

Svenska kyrkans arbete med att minska energianvändningen och att enbart använda förnyelsebar energi är en viktig miljöfråga. Att ha en låg energianvändning är en förutsättning för att byggnader ska kunna miljöcertifieras med ett högt betyg.

Under våren 2020 installerades därför 181 solcellspaneler på Ekebyhovskyrkans två södervända tak av EnergiEngagemang. Anläggningen kommer att producera ca 60000 kWh per år, vilket är lika mycket som 3-4 normalstora villor förbrukar per år. Soliga dagar under sommarmånaderna innebär det att det inte behöver köpas någon el dagtid utan det kan istället levereras ut el till elnätet.

Arbetet har projektletts av Roland Johansson. Läs mer om arbetet här:
Solel i Ekebyhovskyrkan

181 solpaneler sattes upp på Ekebyhovskyrkans två södervända tak av EnergiEngagemang under våren 2020 Foto: Marie Rickberg
För en hållbar framtid med förnybar el - Alva Araya trycker på knappen med stöd av mamma Natalia Araya. Foto: Marie Rickberg

Film från EnergiEngagemang