Skolkyrka

Barn och ungdomar är fantastiska och Ekerö pastorat jobbar just nu med att utveckla arbetet som riktar sig till skolorna.

Vi vill, inom ramen för förskolans och skolans verksamhet, möta elever i alla åldrar på Ekerö. Målet är därför att vi ska kunna erbjuda åtminstone en aktivitet för varje årskurs i grundskolan.

Vi vill vara en resurs i skolans arbete och redan nu erbjuder vi aktiviteter i samband med de stora kyrkliga högtiderna.

Förskola och förskoleklass

Julkrubba - upplev den första julen!