Skolkyrka

Barn och ungdomar är fantastiska! 
Ekerö pastorat arbetar konternuerligt med att utveckla arbetet som riktar sig till skolorna.

Vi vill vara ett komplement till skolans religionsundervisning genom att erbjuda aktiviteter i samband med de stora kyrkliga högtiderna. Vi finns även att tillgå om ni skulle önska ge eleverna födjupad kunskap inom kristendomen.

Svenska kyrkan vill, inom ramen för förskolans och skolans verksamhet, möta elever i alla åldrar.

Alla arrangemang är kostnadsfria.

Julkrubba

För barn i förskoleklass

Kyrkråttan

För barn i årskurs 1

Orgelskoj och bibelberättelser

För barn i årskurs 2

Julvandring

För barn i årskurs 2 & 3

Påskberättelse

För barn i årskurs 3 & 4