Foto: Kenneth Bengtsson

Så styrs Ekerö pastorat

Kyrkofullmäktige 2022-2025 Här finner du också verksamhetsberättelser

        Jan-Hugo Nihlén, Johan Sundqvist, Thomas Jacobsén, Sören Nordström.

        Niklas Hegenbart, Ingrid leander, Anne-Monica Larsson, Inga-Lill Gustavsson.

        Maria Hegenbart, Lennart Arlinger, Margareta Palmborg, Håkan Öjebring.

       Alexander Klimentov Löfstrand, Annika Strömmer Åkerlund, Barbro Arlinger, Helen Klimentov Löfstrand.

        Petra Hammar, Roland Johansson, Björn Ulander, Christina Glasberg, Peter Glasberg.

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ, valda vid kyrkovalet.
I kyrkofullmäktige tas alla övergripande beslut som budget och verksamhetsplan. 
Kyrkofullmäktiges möten är offentliga.
Kyrkofullmäktiges protokoll hittar du här.

Ordförande: Jan-Hugo Nihlén
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se 
1 vice ordförande: Christina Glasberg
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se
2 vice ordförande: Håkan Öjerbring
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se

Övriga ledamöter:
Ingrid Amnéus, Barbro Arlinger, Lennart Arlinger, Gunilla Blom, Kent Einarsson, Peter Glasberg, Inga-Lill Gustavsson, Petra Hammar, Maria Hegenbart, Niklas Hegenbart, Thomas Jacobsén, Roland Johansson, Yvonne Johansson, Anne-Monica Larsson, Ingrid Leander, Alexander Klimentov Löfstrand, Sören Nordström, Margareta Palmborg, Krister Skånberg, Annika Strömmer Åkerlund,Lars-Erik Udd, Björn Ulander

Ersättare:
Marianne Abrahamsson, Ingbritt Bäcklund, Anita Häggmark, Anders Häggmark, Elisabeth Lagerfelt, Berit Lefvert, Ann Britt Lindberg, Helen Klimentov Löfstrand, Mårten Mårtensson, Johan Sundqvist

Nästa sammanträde:   Ekebyhovskyrkan den 1/11-2022 kl 18:30
 

Kyrkoråd 2022-2025

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Här förbereds ärenden till kyrkofullmäktige.
Kyrkorådet har också stort ansvar för löpande ärenden av olika slag. Kyrkorådet har också ansvaret för personalärenden.
Kyrkorådets sammanträden är slutna - men protokollen är offentliga.
Önskar du protokoll från kyrkorådet kontakta Ekerö pastorat; 08-560 387 00, ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

Ordförande: Gunilla Blom
1 vice ordförande: Maria Hegenbart
2 vice ordförande: Håkan Öjerbring

Övriga ledamöter: Ingrid Amnéus, Christina Glasberg, Anita Häggmark, Ingrid Leander, Jan-Hugo Nihlén, Ulf Franzén - Tf Kh

Ersättare: Barbro Arlinger, Peter Glasberg, Thomas Jacobsén, Sören Nordström 

Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se

Församlingsråd 2022-2025

Församlingsråden har valts efter nomineringar i församlingarna - och tillsatts i kyrkofullmäktige.
Församlingsråden arbetar med  gudstjänst- och verksamhetslivet i församlingarna.

Adelsö-Munsö församlingsråd

Ordförande: Eeva Axe
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se 
Vice ordförande:

 

Övriga ledamöter: Britta Ekman, Margith Gorji, Kerstin Lindberg, Ove Långström, Lars-Erik Udd, Katarina Wolf - komminister

Ersättare: Lisa Larsson, Tahty Larsson, Ann-Britt Lindberg


Ekerö församlingsråd

Ordförande: Anders Häggmark
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@hotmail.com
Vice ordförande: Anne-Monica Larsson
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se 

Övriga ledamöter: Roland Johansson, Ann Lagerlöw, Elisabet Nordström, Margareta Palmborg, Benny Runsten - komminister

Ersättare: John-Wiktor Holm, Ida Högberg


Lovö församlingsråd

Ordförande: Björn Vingård
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@gmail.se
Vice ordförande: Björn Höglund
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se  

Övriga ledamöter: Elisabeth Lagerfelt, Jenny Modin, Håkan Öjerbring , Gunnel Wigg Bergquist - komminister

Ersättare: Thomas Billig, Göran Lomaeus, Elizabeth Rydström

Valresultat

Här presenteras valresultatet för kyrkovalet 2021

Verksamhetsberättelse 2017

Svenska kyrkan Ekerö pastorat

Verksamhetsberättelse 2018

Svenska kyrkan Ekerö pastorat

Verksamhetsberättelse 2019

Svenska kyrkan Ekerö pastorat