Foto: Christin Sagnér

Så styrs Ekerö pastorat

Förtroendevalda 2018-2021

Kyrkofullmäktige Ekerö pastorat Foto: Christin Sagnér

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ, valda vid kyrkovalet.
I kyrkofullmäktige tas alla övergripande beslut som budget och verksamhetsplan. 
Kyrkofullmäktiges möten är offentliga.
Kyrkofullmäktiges protokoll hittar du här.

Ordförande: Jan-Hugo Nihlén
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se 
1 vice ordförande: Håkan Öjerbring
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se
2 vice ordförande: Ingrid Leander
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se

Övriga ledamöter:
Ingrid Amnéus, Barbro Arlinger, Lennart Arlinger, Eeva Axe, Gunilla Blom, Christina Glasberg, Annika Gustavsson, Petra Hammar, Maria Hegenbart, Thomas Jacobsén, Roland Johansson, Elisabeth Lagerfelt, Anne-Monica Larsson, Berit Lefvert, Åke Liedberg, Ann Britt Lindberg, Mårten Mårtensson, Sören Nordström, Margareta Palmborg, Peter Östergren

Ersättare:
Marianne Abrahamsson, Torbjörn Alm, Kerstin Balck-Ahlén, Thomas Billig, Elisabeth Björnsjö, Niklas Hegenbart, Rikard Burman Holmgren, Kerstin Lindberg, Solveig Magnusson, Margareta Palmborg, Gunilla Tovatt, Anna Virdehed

Nästa sammanträde:  2 november 2021 kl 18:30
 

Kyrkorådet Ekerö pastorat 2018-2021 Foto: Christin Sagnér

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Här förbereds ärenden till kyrkofullmäktige.
Kyrkorådet har också stort ansvar för löpande ärenden av olika slag. Kyrkorådet har också ansvaret för personalärenden.
Kyrkorådets sammanträden är slutna - men protokollen är offentliga.
Önskar du protokoll från kyrkorådet kontakta Ekerö pastorat; 08-560 387 00, ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

Ordförande: Gunilla Blom
Kontakt e.post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se 
1 vice ordförande: Sören Nordström
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se
2 vice ordförande: Håkan Öjerbring
kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se
Övriga ledamöter: Ingrid Amnéus, Barbro Arlinger, Maria Hegenbart, Thomas Jacobsén, Anne-Monica Larsson, Ingrid Leander, Monika Regnfors Sjörén - kyrkoherde

Ersättare: Christina Glasberg, Eeva Axe, Anita Häggmark, Elisabeth Lagerfelt, Jan-Hugo Nihlén, Margareta Palmborg

Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se

Församlingsråd

Församlingsråden har valts efter nomineringar i församlingarna - och tillsatts i kyrkofullmäktige.
Församlingsråden arbetar med  gudstjänst- och verksamhetslivet i församlingarna.

Adelsö-Munsö församlingsråd

Ordförande: Anders Nordsjö
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se
Vice ordförande: Ann-Britt Lindberg

Övriga ledamöter: Eeva Axe, Gunilla Larsson, Tahty Larsson, Kerstin Lindberg, Katarina Wolf - komminister

Ersättare: Britta Ekman, Ove Långström, Stina Mogren, Lars-Erik Udd


Ekerö församlingsråd

Ordförande: Anders Häggmark
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@telia.com
Vice ordförande: Anne-Monica Larsson
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se 

Övriga ledamöter: John-Wiktor Holm, Roland Johansson, Anne-Monica Larsson, Elisabet Nordström, Margareta Palmborg, Elin Andersson Sjöholm, Annika S. Åkerlund - diakoniassistent

Ersättare: Ann Lagerlöw


Lovö församlingsråd

Ordförande: Elisabeth Lagerfelt
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se
Vice ordförande: Håkan Öjerbring
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se  

Övriga ledamöter: Thomas Billig, Björn Höglund, Johan Lundgren, Elin Rydström, Mårten Mårtensson - komminister

Ersättare: Berit Lefvert, Carl-Axel Linge, Björn Vingård