Foto: Kenneth Bengtsson

Så styrs Ekerö pastorat

Kyrkofullmäktige 2022-2025 Här finner du också verksamhetsberättelser

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ, valda vid kyrkovalet.
I kyrkofullmäktige tas alla övergripande beslut som budget och verksamhetsplan. 
Kyrkofullmäktiges möten är offentliga.
Kyrkofullmäktiges protokoll hittar du här.


Ordförande: Jan-Hugo Nihlén
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se 
1 vice ordförande: Christina Glasberg
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se
2 vice ordförande: Håkan Öjerbring
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se

Övriga ledamöter:
Barbro Arlinger, Lennart Arlinger, Gunilla Blom, Ingbritt Bäcklund, Kent Einarsson, Peter Glasberg, Inga-Lill Gustavsson, Petra Hammar, Maria Hegenbart, Niklas Hegenbart, Thomas Jacobsén, Roland Johansson, Yvonne Johansson, Anne-Monica Larsson, Ingrid Leander, Alexander Klimentov Löfstrand, Annika McWilliams, Sören Nordström, Margareta Palmborg, Krister Skånberg, Lars-Erik Udd, Björn Ulander

Ersättare:
Marianne Abrahamsson, Anita Häggmark, Anders Häggmark, Elisabeth Lagerfelt, Ann Lagerlöw, Berit Lefvert, Karin Wahlberg Liljeström, Ann Britt Lindberg, Helen Klimentov Löfstrand, Gudrun Pettersson, Johan Sundqvist

Nästa sammanträde:   Ekebyhovskyrkan den 12 november kl 13:30
 

Kyrkoråd 2022-2025

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Här förbereds ärenden till kyrkofullmäktige.
Kyrkorådet har också stort ansvar för löpande ärenden av olika slag. Kyrkorådet har också ansvaret för personalärenden.
Kyrkorådets sammanträden är slutna - men protokollen är offentliga.
Önskar du protokoll från kyrkorådet kontakta Ekerö pastorat; 08-560 387 00, ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

Ordförande: Gunilla Blom
1 vice ordförande: Maria Hegenbart
2 vice ordförande: Håkan Öjerbring

Övriga ledamöter: Barbro Arlinger, Christina Glasberg, Anita Häggmark, Ingrid Leander, Jan-Hugo Nihlén, Anita Elweskiöld-kyrkoherde

Ersättare: Lennart Arlinger, Peter Glasberg, Thomas Jacobsén, Sören Nordström 

Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se

Församlingsråd 2022-2025

Församlingsråden har valts efter nomineringar i församlingarna - och tillsatts i kyrkofullmäktige.
Församlingsråden arbetar med  gudstjänst- och verksamhetslivet i församlingarna.

Adelsö-Munsö församlingsråd

Ordförande: Eeva Axe
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se 
Vice ordförande: Lars-Erik Udd

Övriga ledamöter: Britta Ekman, Margith Gorji, Kerstin Lindberg, Ove Långström, Anita Elweskiöld - kyrkoherde

Ersättare: Lisa Larsson, Tahty Larsson, Ann-Britt Lindberg


Ekerö församlingsråd

Ordförande: Anders Häggmark
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se
Vice ordförande: Anne-Monica Larsson
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se 

Övriga ledamöter: Roland Johansson, Ann Lagerlöw, Elisabet Nordström, Margareta Palmborg, Benny Runsten - komminister

Ersättare: John-Wiktor Holm, Ida Högberg


Lovö församlingsråd

Ordförande: Björn Vingård
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se
Vice ordförande: Björn Höglund
Kontakt e-post: förnamn.efternamn@svenskakyrkan.se  

Övriga ledamöter: Elisabeth Lagerfelt, Jenny Modin, Håkan Öjerbring , Katarina Wolf - komminister

Ersättare: Thomas Billig, Göran Lomaeus, Elizabeth Rydström

Valresultat

Här presenteras valresultatet för kyrkovalet 2021

Verksamhetsberättelse 2017

Svenska kyrkan Ekerö pastorat

Verksamhetsberättelse 2018

Svenska kyrkan Ekerö pastorat

Verksamhetsberättelse 2019

Svenska kyrkan Ekerö pastorat