Retreat

Ge dig själv helig tid

Retreat i ignatiansk anda 

Under våren erbjuder Ekerö pastorat andlig fördjupning och återhämtning i form av retreater lördagen den 11 mars (klockan 10.00 – 16.30) och fredagen den 12 maj (klockan 10.00 – 15.00). Vi är på vackra Lovö i klockargården och i Lovö kyrka.

Kom på en tyst samvaro med stillhet och återhämtning – dagar då vi får uttrycka oss kreativt, eller bara vara stilla, och hämta ny kraft. Bön, meditation, gudstjänst och mässa delar vi tillsammans. Möjlighet till enskilda samtal. Fika finns under dagen och lunch ingår.  Kostnad 100 kr.

Anmälan till 11 mars senast 6 mars –2023
Anmälan till 12 maj senast 5 maj - 2023 till:

Cecilia Nyberg, 08-560 387 59
cecilia.nyberg@svenskakyrkan.se 
Vid anmälan vänligen uppge ev kostallergier samt om du åker kollektivt och behöver skjuts från busshållplatsen Kanton.

Till hösten planeras en flerdagarsretreat med övernattning på Stiftsgården Marielund på Ekerö 25–27 augusti med start på fredagskvällen och avslut på söndagen efter lunch. Särskilt program för detta kommer senare under våren 2023. Anmäl gärna ditt intresse redan nu (max 12 platser).
Endagsretreat är under planering för tisdagen den 19 december. Möjlighet till anmälan finns från och med september 2023.

Ingen förkunskap krävs men är man ovan börjar man förslagsvis med en kortare retreat.

Välkommen!