Foto: Sofie Carlson

Rättelse av tid

Mässa Munsö kyrka 20 november

Mässan 20 november i Munsö kyrka  är kl 15:00

(fel tid angiven i tidningsannons!)

Präst: Katarina Wolf
Musiker: Carina Einarson