Program och verksamheter

Ekerö pastorats målsättning är att undervisning om kristen tro och lära ska erbjudas alla åldrar så att intresse för kristen tro kan väckas hos nya människor och att de troende får möjlighet att reflektera över sin tro. 

Utifrån uppdelningar som gjorts tidigare i verksamhetsplaner och budget samt hur det uttrycks i Församlingsinstruktionen är det lämpligt att följande uppdelning görs när det gäller indelning av verksamheter; barn 0-13 år, konfirmand och ungdom 14-20 år och vuxen. 

Barn 0-13 år 
Vi ska bedriva verksamheter som riktar sig till barn och barnfamiljer och tillvarata möjligheten att förmedla den kristna trons berättelser och kunskap om kyrkans liv, så som den uttrycks i kyrkoår och traditioner. 

I dagsläget finns följande verksamheter: 
Kyrkans öppna förskola: öppet vid 4 tillfällen per vecka 
Barnkörer: 5 olika grupper 
Skolkyrka: olika vandringar/visningar för alla åldrar 
Heltidsförskola 
Gudstjänster 

Konfirmand och ungdom 14-20 år 
Vi ska aktivt arbeta med konfirmandrekrytering, konfirmandundervisning och uppföljande arbete efter konfirmandtiden. Exempel på sådan uppföljning är ungdomsgrupp och ledarutbildning för att rusta unga församlingsmedlemmar för ledaruppdrag i pastoratet.

I dagsläget finns följande verksamheter: 
Konfirmation: 4 grupper samt möjlighet till enskild konfirmation 
Ledare: ettårig grundutbildning, fortbildning och möjlighet att vara med som konfirmandledare och ledare i andra verksamheter 
Ungdomskväll: varje onsdagskväll 
Bullbussen: 4-5 fredagar på våren och hösten 
övrigt: extraaktiviteter under lov, höstlovsresa till Taize, samarbeten med andra ungdomsaktörer i kommunen, möjlighet till samtal 
Gudstjänster

Vuxen 
Vi ska erbjuda undervisning för vuxna som kan leda till dop och/eller konfirmation. 
Vi ska erbjuda undervisning i Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära till den som vill bli medlem i någon av våra församlingar. 
Vi ska möjliggöra meningsfull och utvecklande bibelläsning genom att erbjuda gemensamma bibelstudier och bibelsamtal i olika former. 
Vi ska anordna olika former av aktiviteter som syftar till ökad kunskap om kyrkans tro och liv, till exempel kyrkogårdsvandringar, föreläsningar och föredrag, lunchträffar med teman, samtal kring viktiga ämnen, genomgång av kommande söndags bibeltexter. 

I dagsläget finns följande verksamheter: 
Mötesplatser: Al dente (läsecirkel), Kaffestund på Munsö (samvaro), Flitiga fingrar (handarbete), Handarbetscafe (handarbete), Sticka och skicka (handarbete) 
Fördjupad andlighet: Retreat, lgnatianska andliga övningar, Lectio Divina (bibelstudium), lkonmålning Pilgrimsvandringar 
Psalmsöndagar 
Sorgegrupp 
lntegrationsarbete 
Volontärarbete 
Körer: 7 olika grupper 
Olika typer av enskilda samtal 
Gudstjänster