Personal förskolan

Fr v: Karin Lindqvist, Sarah Sjöswärd, Helga Ruhde, Karin Hammarström, Leila Simpson,  Nuria Rodriguez.

Ej med på bild: Lena Malmström, Sandra Galic Linderson.