Foto: Stefan Christophs

Pastoratet och församlingarna

Tre men ändå ett – Adelsö-Munsö, Ekerö & Lovö

Ekerö pastorat

Kontrakt: Birka kontrakt (där också Färingsö, Västerled och Bromma församlingar ingår.)
Stift: Stockholms stift.
Kommun: Ekerö kommun (i Ekerö kommun finns också Färingsö församling med 6 037 medlemmar som inte ingår i pastoratet.)
Medlemmar i pastoratet: 17 674 invånare, varav 12 424 tillhör Svenska Kyrkan (70 procent).
Ekerö församling: 15 024 invånare, varav 10 545 tillhör Svenska Kyrkan (70 procent).
Adelsö-Munsö församling:  1 670 invånare, varav 1 225 tillhör Svenska Kyrkan (73 procent).
Lovö församling: 980 invånare, varav 654 tillhör Svenska Kyrkan (67 procent).

Vi vill skapa genuina och livsnära mötesplatser och möjliggöra vägar till Jesus Kristus

Del av Ekerö pastorats vision

Ekerö pastorat

Församlingarna Adelsö-Munsö, Ekerö och Lovö bildar Ekerö pastorat - tre församlingar olika till storlek, karaktär och kultur. Vi är tre men ändå ett! 

Gemensamt har vi all personal med kyrkoherden i spetsen. En gemensam expedition finns i Ekebyhovskyrkan där också många av pastoratets anställda har sina arbetsplatser. Pastoratet har en gemensam församlingsinstruktion, kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Församlingarna har egna församlingsråd

Syftet med pastoratet är att stärka församlingarna och deras resurser för personal, ekonomi, fastighet, information och begravningsverksamhet.

Samarbete

Tillsammans med Färingsö församling har pastoratet ekumeniskt samarbete med
Mälarökyrkan (Pingströrelsen) och Kyrkornas Second Hand (PMU, Ekerö pastorat och Färingsö församling).

Historik

Pastoratet ligger på historisk mark. Till Birka på Björkö kom Ansgar på 800-talet och började sprida kristendomen i Sverige. Under 1100-talet byggdes kyrkorna på Adelsö, Ekerö, Lovö och Munsö. Nyaste kyrkan är Ekebyhovskyrkan som byggdes på 1970-talet. Pastoratet har också delansvar i gudstjänstlivet i Drottningholms slottskyrka och Ansgarskapellet på Björkö.

Gudstjänster

Under huvuddelen av året firas gudstjänst varje söndag i de tre olika församlingarnas kyrkor. Vid ett flertal söndagar firas dessutom gudstjänst i Drottningholms slottskapell. Under sommaren, när det går turbåtstrafik till Björkö, hålls andakter i Ansgarskapellet.