Övriga tjänster

Hos oss kan du beställa enstaka tjänster.

Vi kan även erbjuda tvättning av gravsten. Det görs efter en bedömning av vaktmästaren på kyrkogården utefter kriterierna att vi kan få ett bra resultat, samt att vi kan utföra arbetet på ett arbetsmiljösäkert sätt.
Skulle vi bedömma att vi inte kan ta på oss förbättringsarbetet av din gravsten så kan du vända dig till en stenfirma som har anpassade resurser för stenarbeten.

 

Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:

Helgfri vardag 09:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Telefontid: 9:00-12:00

Telefon: 08-560 387 00
E-post: ekero.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Björkuddsvägen 2, Ekerö
Postadress: Ekerö pastorat, Box 116, 1178 22 EKERÖ