Foto: Sofie Carlsson

Munsö askgravlund

Munsö askgravlund invigdes 9 maj 2017.

I askgravlunden gravsätts stoftet från den avlidne i en askgravlundspåse. Önskar man gravsätta en urna behöver det vara en sandurna som är snabbt nedbrytbar. Namnskylt med den avlidnes namn, födelse- och dödsår sätts på en av stenarna i rundeln. Det är tillåtet att närvara vid gravsättningen i askgravlunden.