Foto: Sofie Carlsson

Munsö askgravlund

Munsö askgravlund invigdes 9 maj 2017.

I askgravlunden gravsätts askan från den avlidne i en askpåse. Önskar man gravsätta en urna behöver det vara en sandurna som är snabbt nedbrytbar. Namnskylt med den avlidnes namn, födelse- och dödsår sätts på en av stenarna i rundeln. Det är tillåtet att närvara vid gravsättningen i askgravlunden.
Anhöriga har möjlighet att själva välja ut den sten  i cirkeln som den anhöriges namn ska vara på.