Meny

Minneslund

Gravsättning i minneslund är ett anonymt begravningssätt där den avlidne gravsätts utan gravrätt och utan att gravplatsens läge markeras. De anhöriga närvarar inte och får i efterhand ett skriftligt meddelande om att askan jordats i minneslunden. På alla minneslundar i Ekerö pastorat grävs askan ned i jorden.

Minneslundar finns på alla kyrkogårdar i Ekerö pastorat, på Lovö finns minneslunden på Lovö skogskyrkogård.

Gravskick

Minneslunden är ett gravskick utan gravrätt. I minneslundarna finns  ingen individuell planteringsyta, utan en gemensam smyckningsplats för snittblommor och en ljusbärare för att tända ljus.
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av hela minneslunden. 

Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:

Helgfri vardag 09:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Telefontid: 9:00-12:00

Telefon: 08-560 387 00
E-post: ekero.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Björkuddsvägen 2, Ekerö
Postadress: Ekerö pastorat, Box 116, 1178 22 EKERÖ