Medling vid tvist om kremering och gravsättning

Kyrkogårdsförvaltningen är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister rörande kremering eller gravsättning.

Ekerö pastorat är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister om en avliden församlingsbo ska kremeras eller ej och om var den avlidna ska gravsättas. Det sker genom samtal med de anhöriga som tvistar.

Om man inte kommer överens hänskjuts tvisten till länsstyrelsen för beslut. Så länge medling pågår kan inte gravsättning ske samt om tvist kring kremering finns kan ingen kremering göras.

Om det skulle uppstå en tvist är det viktigt att Ekerö pastorat kontaktas omedelbart så att ärendet blir korrekt hanterat.

Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:

Helgfri vardag 09:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Telefontid: 9:00-12:00

Telefon: 08-560 387 00
E-post: ekero.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Björkuddsvägen 2, Ekerö
Postadress: Ekerö pastorat, Box 116, 1178 22 EKERÖ