Lovö minneslund

Minneslunden är ett anonymt gravskick vilket innebär att anhöriga inte får vara med vid gravsättningen. Anhöriga meddelas i efterhand genom ett minneskort vilken dag gravsättningen ägde rum.

I Lovö minneslund grävs askan efter den avlidne ner i jorden.