Meny

Lovö minneslund

Minneslunden är ett anonymt gravskick vilket innebär att anhöriga inte får vara med vid gravsättningen. Anhöriga meddelas i efterhand genom ett minneskort vilken dag gravsättningen ägde rum.

I Lovö minneslund, som är belägen på Lovö skogskyrkogård, sprider vi inte askan, utan stoftet efter avliden grävs ner i jorden.