Foto: Kristina Samuelsson

Lovö kyrkas kör

Lovö Kyrkas Kör har ca 20 sångare med något mer sång- och körvana. Vi arbetar mycket med sångteknik, tonbildning och körklang, musikalisk gestaltning och frasering.

Lovö Kyrkas Kör

har ca 20 sångare med något mer sång- och körvana. Vi arbetar mycket med sångteknik, tonbildning och körklang, musikalisk gestaltning och frasering. Vi sjunger musik av många olika tonsättare – från Palestrina till Poulenc, från Bach till Busto och från Mozart till Messiaen.

Vi sjunger vid kyrkoårets alla större högtider + 3-4 konserter per år. Vi sjunger i huvudsak i Lovö och Drottningholm, men även i övriga pastoratet och gästar ibland andra församlingar i stiftet.

Övar onsdagar kl 18.30–21.00 i Klockargården, Lovö

Kontakt: