EKERÖ PASTORAT

Prata med oss

Kontakt

EKERÖ PASTORAT Besöksadress: Björkuddsv 2, 17834 EKERÖ Postadress: BOX 116, 17822 EKERÖ Telefon: +46(8)56038700 E-post till EKERÖ PASTORAT

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Lovö församling


Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem.

Anders Frostenson

Lovö församling

Medlemmar: 980 invånare, varav 654 tillhör Svenska Kyrkan (67 procent).
Plats: Lovö församling omfattar öarna Björnholmen, Fågelön, Kärsön, Kungshatt och Lovö, med omgivande småöar och utgör den östligaste delen av Mälaröarna inom Ekerö kommun. Lovö ligger väster om Stockholm, ungefär 10 kilometer från Stockholms centrum.

Lovö församling

Lovö församling är en av de tre församlingarna i Ekerö pastorat och här finns Lovö kyrka. Gudstjänst firas vanligen i Drottningsholms slottskyrka sista söndagen i varje månad.

FÖRSAMLINGSRÅD

Sedan 2014 har församlingen ett eget församlingsråd. Församlingsrådet har valts efter nomineringar i församlingarna och tillsatts i kyrkofullmäktige. Församlingsrådet arbetar med gudstjänst- och verksamhetslivet i församlingen.

Ledamöter

Ordförande: Karl-Axel Linge
Kontakt: guide.linge@2mc.se

Dan Bekking Komminister
Thomas Billig Ledamot
Björn Höglund Ledamot
Anna Johansson Ersättare
Elisabeth Lagerfelt Vice ordförande
Berit Lefvert Ledamot
Anneli Holmgren Lomaeus Ersättare
Rutger von Schéele Ledamot
Håkan Öjerbring Ersättare

Protokoll från Lovö församlingsråd hittar du här. 

KYRKVÄRDAR

Kyrkvärden är en ideell medarbetare som har olika uppdrag i gudstjänsten. Att vara kyrkvärd är ett speciellt uppdrag, eftersom kyrkvärden är delaktig i kyrkans kärnverksamhet - gudstjänsten. Kyrkvärden är med sina kunskaper om gudstjänsten en viktig länk mellan anställda och gudstjänstdeltagare.

Kyrkvärdar i Lovö församling

Thomas Billig
Elisabeth Lagerfelt
Karin Liljeström 
Karin von Celsing