Foto: Stefan Christophs

Lovö församling

Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem.

Anders Frostenson

Lovö församling

Medlemmar: 980 invånare, varav 654 tillhör Svenska Kyrkan (67 procent).
Plats: Lovö församling omfattar öarna Björnholmen, Fågelön, Kärsön, Kungshatt och Lovö, med omgivande småöar och utgör den östligaste delen av Mälaröarna inom Ekerö kommun. Lovö ligger väster om Stockholm, ungefär 10 kilometer från Stockholms centrum.

Lovö församling

Lovö församling är en av de tre församlingarna i Ekerö pastorat och här finns Lovö kyrka. Gudstjänst firas vanligen i Drottningsholms slottskyrka sista söndagen i varje månad.

FÖRSAMLINGSRÅD

Församlingsrådet har valts efter nomineringar i församlingarna och tillsatts i kyrkofullmäktige. Församlingsrådet arbetar med gudstjänst- och verksamhetslivet i församlingen.

Läs mer om Lovö församlingsråd

 

Lovö kyrka

Lovö kyrka är belägen mitt på Lovön. Kyrkan är från den andra hälften av 1100-talet, men tros ha haft en föregångare i trä.

Klockargården

Klockargården, Lovö

Klockargården, Lovö församlings sockenstuga, är vackert belägen alldeles intill Lovö kyrka.

Drottningholms slottskyrka

Drottningholms slottskyrka

Drottningholms slottskyrka ligger i direkt anslutning till Drottningholms slott. Kyrkan tillhör hovförvaltningen och lyder under hovförsamlingen. Lovö församling firar gudstjänst/dop/vigsel i slottskyrkan sista söndagen varje månad då alla är välkomna. Övriga tider bokas via slottsförvaltningen.