Lovö askgravlund

Lovö askgravlund invigdes 7 juni 2016.

I askgravlunden gravsätts askan från den avlidne i en askpåse. Önskar man gravsätta en urna behöver det vara en sandurna som är snabbt nedbrytbar. Namnskylt med den avlidnes namn, födelse- och dödsår hängs på ställningen längs med kyrkogårdshäcken på höger sida. Det är tillåtet att närvara vid gravsättningen i askgravlunden.

Lovö askgravlund är en del av Lovö skogskyrkogård.