Foto: Marianne Undén

Lena Stämmor

Har du sångröst, men är ovan att sjunga i kör, är Lena Stämmor kören för dig. Sångglädjen är det viktigaste – att sjunga tillsammans och att öva sitt lyssnande.

Lena Stämmor söker fler sångglada herrar.
Har man en sångröst är man välkommen – inte krav att kunna läsa noter.

Lena Stämmor

Lena Stämmor är en kör med 20 glada sångare som har en härlig gemenskap. Vi sjunger ofta i gudstjänster i Ekerö kyrka och i Ekebyhovskyrkan. Vi sjunger en blandad repertoar med allt från en till fyra stämmor.

Övar torsdagar kl 19.00–20.30 i Ekebyhovskyrkan.

Körledare: Helena Hansson, 08-560 387 24, helena.e.hansson@svenskakyrkan.se