Foto: Stefan Christophs

Kyrkstugan, Ekerö

Liten samlingsplats nära Ekerö kyrka

Kyrkstugan Ekerö

Adress: Ekerö kyrkväg 5, 178 52 Ekerö (alldeles intill Ekerö kyrka).
Antal platser: 30
Hitta hit kommunalt: Från Brommaplan ta buss 176 till hållplats Ekerö centrum byt till 309 mot Kaggeholm till hållplats Ekerö kyrka, alternativt buss 311, 312 till hållplats Ekerö kyrkväg och promenera drygt 1 km ner mot Ekerö kyrka.  Kyrkstugan ligger intill vaktmästeriet framför parkeringen.
Hitta hit med bil: Från Brommaplan följ Ekerövägen förbi Ekerö centrum fortsätt förbi Träkvista torg, efter 2 km sväng vänster mot Ekerö kyrka och följ äppelallén ner mot kyrkan. Kyrkstugan ligger intill vaktmästeriet framför parkeringen.

Kyrkstugan ligger i anslutning till Ekerö kyrka. Kyrkstugan används till enklare kyrkkaffen, som samlingsplats för körer i samband med gudstjänster och till andra mindre sammanträden och aktiviteter.

Uthyrning

Uthyrning sker till personer boende inom Ekerö pastorat eller föreningar med hemvist inom pastoratet. I samband med förrättning (dop, vigsel, begravning) i någon av pastoratets kyrkor är Kyrkstugan tillgänglig för alla.

Uthyrning sker inte till fester.

Avgifter

Dopkalas 500 kr
Minnesstund 500 kr
Föreningsmöte 300 kr

För mer information

Kontakta pastoratets expedition för mer information: 08-560 387 00: ekero.pastorat@svenskakyrkan.se

 

 

 

Ekerö kyrkstuga
Foto: Ekerö pastorat