Kyrkoherde och bitr kyrkoherde

Monika Regnfors Sjörén

Monika Regnfors Sjörén

Ekerö pastorat

Kyrkoherde, Präst

Mer om Monika Regnfors Sjörén

monika.regnfors.sjoren@svenskakyrkan.se #kyrkoherde

Magnus  Ehntorp

Magnus Ehntorp

Ekerö pastorat

Präst, Bitr. kyrkoherde

Mer om Magnus Ehntorp

magnus.ehntorp@svenskakyrkan.se #biträdande kyrkoherde