Kulturgravar

Välkommen att lyssna på berättelser och människoöden på våra kyrkogårdar.

Med förinspelade guider kan besökaren på egen hand besöka kyrkogården och lyssna.

Det går också utmärkt att sitta hemma framför datorn och ta del av berättelserna genom att klicka här.

Hur fungerar det?

Besökaren gör en vandring på egen hand med sin smartphone, och tar del av berättelserna med hjälp av QR-koder som finns placerade vid utvalda gravplatser.

Gå in på kulturgravar.se/uppland för att höra om Ekerö pastorats kulturgravar.