Foto: Magnus Aronson

Körer

Ge röst åt glädjen och sorgen! Välkommen att sjunga i någon av pastoratets alla körer! Här finns bland annat kyrkokörer, barnkörer, gospelkör och kör för daglediga. 

Körerna är en del av den gudstjänstfirande församlingen, samtidigt som den också sjunger med församlingen. Förutom att medverka i gudstjänsterna har körerna också egna musikgudstjänster eller konserter.

Ingen kostnad!

Ekerö barnkörer

Tonfiskar, Grönsångare & Blue Voices

Lovö barnkörer

Lovö Barnkörer för barn mellan 6 och 12 år. Vid några tillfällen per termin är vi med och sjunger på gudstjänst i Lovö församling.

Ekeröensemblen

Ekeröensemblen är en projektkör som sjunger på gudstjänster och konserter i Ekerö kyrka och i Ekebyhovskyrkan.

Ekerö Gospel

Ekerö Gospel medverkar i gudstjänster samt har gospeldagar och konserter.

Ekerö kyrkokör

Ekerö kyrkokör är en ovanligt trevlig fyrstämmig blandad kör. Den sjunger på gudstjänster och konserter i Ekerö kyrka och Ekebyhovskyrkan.

Lena Stämmor

Har du sångröst, men är ovan att sjunga i kör, är Lena Stämmor kören för dig. Sångglädjen är det viktigaste – att sjunga tillsammans och att öva sitt lyssnande.

Lovö kyrkas kör

Lovö Kyrkas Kör har ca 20 sångare med något mer sång- och körvana. Vi arbetar mycket med sångteknik, tonbildning och körklang, musikalisk gestaltning och frasering.

Sonorakören

Sonorakören är en kör för dig som vill sjunga på dagtid. Kören består av cirka 30 glada sångare. Vi sjunger visor, gospel och mer klassisk repertoar, ofta i fyrstämmiga arrangemang. Vi sjunger på gudstjänster i våra kyrkor och på äldreboenden samt har konsert en gång per termin.

Kyrkokören Ad Mundi

Adelsö-Munsö kyrkokör