Foto: Magnus Aronson

Körer

Ge röst åt glädjen och sorgen! Välkommen att sjunga i någon av pastoratets alla körer! Här finns bland annat kyrkokörer, barnkörer, gospelkör och kör för daglediga. 

Körerna är en del av den gudstjänstfirande församlingen, samtidigt som den också sjunger med församlingen. Förutom att medverka i gudstjänsterna har körerna också egna musikgudstjänster eller konserter.

Ingen kostnad!