Foto: Madelen Zander /Ikon

Koranbränningen fördöms

Koranbränningen utanför Stockholms Moské under firandet av Eid al-Adha den 28 juni fördöms både av Sveriges kristna råd, SKR, och Interreligiösa rådet i Stockholm, IRiS.

Interreligiösa rådet i Stockholm med ordförande uttrycker att ”Denna handling ska inte uppfattas och försvaras som ett uttryck för yttrandefrihet utan är en medveten provokation och ett förminskande av muslimsk tro och tradition som syftar till att öka polariseringen i samhället och världen”. 

Läs mer på Interreligiösa rådets hemsida

Sveriges kristna råd med presidium uttalar att ”Som kristna kyrkor försvarar vi varje människas rätt att utöva sin tro oavsett religion. Koranbränningen är en medveten kränkning av muslimsk tro och identitet, men vi ser det också som ett angrepp på alla oss troende människor. Därför vill vi uttrycka vår medkänsla med muslimskt troende i vårt land.”

Läs mer på Sveriges kristna råds hemsida

Pia Runsten, Stiftskommunikatör
Publicerades 2023-07-06