Foto: Madelen Zander

Kollekt

Här hittar du kollektändamål från och med 25 april

Vid mässor och gudstjänster på söndagar och andra kyrkliga helgdagar tas kollekt upp till olika ändamål. Det finns tre olika slags kollekter: Rikskollekter (R), Stiftskollekter (S) och Församlingskollekter (F). Kollektändamålen på riksnivå beslutas av Svenska kyrkan på nationell nivå. På stiftsnivå är det Stockholm stift som beslutar vart kollekten går. Församlingskollekterna har beslutats av församlingsråden i Adelsö-Munsö, Ekerö och Lovö församlingar och är, när inte annat anges i fotnot, gemensamma för församlingarna i pastoratet. 

Nedan finner du kollektmål för årets datum från och med 25 april. För att underlätta bokföringen har vi olika Swishnummer beroende på vid vilket tillfälle och var man vill swisha sin kollekt. I vårt kalendarium på hemsidan finns uppgifter om i vilken församling gudstjänst hålls.

Swish-nummer:               

Ekerö församling: 123 640 65 32     

Lovö församling: 123 051 84 49   

Adelsö/Munsö församling: 123 596 81 36       

25 april (S)
4 söndagen i påsktiden
Föreningen Ny Gemenskap

2 maj (R)
5 söndagen i påsktiden
Sveriges kristna råd     

(Eventuellt Korum-Ko & Kalvprojekt Lovö församlingskollekt)

9 maj (S)
Bönsöndagen
Kyrkans familjerådgivning Stockholm

13 maj (R)
Kristi himmelsfärds dag
Svenska Kyrkans Unga ½
Salt – barn och unga i EFS ½

16 maj (S)
Söndagen före pingst
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

23 maj (F)
Pingstdagen
Kurön

30 maj (R)
Heliga Trefaldighets dag
Act Svenska kyrkan

6 juni (F)
1 söndagen efter trefaldighet
Sankt Lukas Bromma

13 juni (F)
2 söndagen efter trefaldighet
Motverka könsstympning Tanzania (ACT))

20 juni (R)
3 söndagen efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan

25 juni (F)
Midsommarafton
Kurön

26 juni (F)
Midsommardagen
Noaks Ark

27 juni (S)
Den helige Johannes Döparens dag
Flyktingfonden i Stockholms stift ½
Stockholms stifts Kyrkosångsförbund ½

4 juli (R)
Apostladagen
Act Svenska kyrkan

11 juli (S)
6 söndagen efter trefaldighet
Den öppna dörren ½
Samarbetsrådet för judar och kristna ½

18 juli (R)
Kristi förklarings dag
Svenska kyrkan i utlandet

25 juli (F)
8 söndagen efter trefaldighet
BRIS

1 augusti (F)
9 söndagen efter trefaldighet
Läkare utan gränser

8 augusti (R)
10 söndagen efter trefaldighet
Act Svenska kyrkan

15 augusti (F)
11 söndagen efter trefaldighet
Stockholms stadsmission

22 augusti (S)
12 söndagen efter trefaldighet
Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift

29 augusti (R)
13 söndagen efter trefaldighet
Diakoniinstitutionerna

5 september (R)
14 söndagen efter trefaldighet
Ekumeniskt arbete, Konferensen för europeiska kyrkor

12 september (F)
15 söndagen efter trefaldighet
Världens barn

19 september (R)
16 söndagen efter trefaldighet
Hela Människan

26 september (F)
17 söndagen efter trefaldighet
Världens barn

3 oktober (R)
Den helige Mikaels dag
Svenska kyrkan i utlandet

10 oktober (R)
Tacksägelsedagen
Sveriges Kyrkosångsförbund       

Miljöprojekt Lovö församlingskollekt

17 oktober (S)
20 söndagen efter trefaldighet
S:t Lukas i Stockholm

24 oktober (R)
21 söndagen efter trefaldighet
Asylrättscentrum

31 oktober (F)
22 söndagen efter trefaldighet
Unga kvinnors värn

6 november (R)
Alla helgons dag
Svenska kyrkan i utlandet

7 november (F)
Söndagen efter alla helgons dag
Sankt Lukas Bromma

14 november (R)
Söndagen före domssöndagen
Act Svenska kyrkan

21 november (F)
Domssöndagen
Diakonins akutkassa

28 november (R)
1 söndagen i advent
Act Svenska kyrkan

5 december (F)
2 söndagen i advent
Motverka könsstympning Tanzania (ACT)

Läkare utan gränser- Lovö församlingskollekt

12 december (R)
3 söndagen i advent
Svenska Kyrkans Unga

19 december (R)
4 söndagen i advent
Act Svenska kyrkan

24 december (F)
Julafton
Diakonins akutkassa

25 december (F)
Juldagen
Stockholms stadsmission

26 december (R)
Annandag jul
Act Svenska kyrkan

31 december (F)
Nyårsafton
Act Svenska kyrkan