Kistgrav

Kistgravplatser finns på alla kyrkogårdarna i Ekerö Pastorat.

Gravsättning kan ske i anslutning till begravningsgudstjänsten eller den borgerliga begravningsceremonin och kallas då jordbegravning. I kistgravarna finns även plats för urnor. Gravrätten gäller i 25 år efter sista gravöppningen. Efter gravrättstidens utgång har man rätt att förlänga gravrätten i ytterligare, som längst 25 år.

Gravskick

En kistgravplats upplåts med gravrätt. Gravrätten bestämmer vilka rättigheter och skyldigheter gravrättsinnehavaren har. 

Att vara gravrättsinnehavare

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att hålla gravplatsen i ett ordnat och värdigt skick, samt bestämmer vem som får gravsättas i graven samt hur den ska smyckas och skötas.
En gravplats kan ha fler gravrättsinnehavare men det måste alltid finnas minst en.
Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsens fasta anordningar och ska se till att de inte utgör en säkerhetsrisk.
Vill du inte vara gravrättsinnehavare går det att överlåta gravrätten, antingen till annan anhörig eller återlämna den till kyrkogårdsförvaltningen.

Om en gravrättsinnehavare avlider

Då en gravrättsinnehavare avlider behöver dödsboet gemensamt fatta beslut om graven ska behållas eller återlämnas till huvudmannen, i detta fall Ekerö pastorat.
Anmälan av gravrättsinnehavare behöver skickas till kyrkogårdsförvaltningen inom 6 månader från dödsfallet. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för mer information.

Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:

Helgfri vardag 09:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Telefontid: 9:00-12:00

Telefon: 08-560 387 00
E-post: ekero.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Björkuddsvägen 2, Ekerö
Postadress: Ekerö pastorat, Box 116, 1178 22 EKERÖ