Informationsmöte gällande utvidgning av Ekerö kyrkogård

Välkomna till Ekerö hembygdsgård 9 mars kl 19:00

Presentation och information av 
Gunilla Blom, Kyrkorådets ordförande
Henrik Mattsson, Kyrkogårds- och fastighetschef
Erika Nilsson, Lagbas på Ekerö kyrkogård, skogsmästare

Därefter frågestund.

Välkomna!