Installation av vår nya kyrkoherde

Ekerö kyrka 18 september 2022

Den 18 september 2022 installerades Anita Elweskiöld till kyrkoherde för Ekerö pastorat.

Här kan du se film från installationen:

Medverkande:

Biskop Andreas Holmberg
Kyrkoherde Anita Elweskiöld
Kyrkorådets ordförande Gunilla Blom
Stiftsprost Boel Hössjer Sundman
Kontraktsprost Torbjörn Gustavsson
Präster Katarina Wolf, Gunnel Wigg-Bergquist
Diakoner Ylva Edholm Johansson, Margith Gorji 
Musiker Leif Asp, Helena Hansson, Daniel Stenbaek, Mie Johansson, Mona Ehntorp
Ekerö Gospel 
Kyrkvärdar Kerstin Balck-Ahlén, Anne-Monica Larsson, Eva von Scheele

Hälsningar till kyrkoherden Anita Lahham för diakonin, Susanne Olsson för ungdom, representant för Adelsö-Munsö församling, Elisabeth Lagerfelt för Lovö församling, Anders Häggmark för Ekerö församling

Korsbärare Tim Dagerstam
Kyrkvaktmästare Alva Ledung, Marie Wimnell Sjöblom, Hans Carnbo
Film och fotografering Magnus Ehntorp, Emma Cednert, Eva Linnros

Litet bildspel nedan. Inom kort kommer en film från hela högmässan.