Hitta rätt gravplats

Söker du en gravplats inom Ekerö pastorat?

Patsoratets kyrkogårdar är anslutna till databasen Svenska gravar. Där finns förteckning över vilka som ligger i gravarna på våra kyrkogårdar. Vid kyrkogårdarna finns gravkartor - så det är lätt att hitta till rätt grav.

Länkar till olika sidor när du söker en gravplats

Svenskagravar.se – här kan du söka efter gravsatta på kyrkogårdar hos drygt 50 kyrkogårdsförvaltningar. Bland annat från Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Falun, Linköping och Karlstad. På denna sida hittar du information om gravsatta inom Ekerö pastorat.

Hitta graven – sök bland gravsatta på Stockholms elva allmänna begravningsplatser.

FinnGraven.se – närmare 60 församlingar och kyrkogårdsförvaltningar är anslutna till tjänsten. Det finns även en digital karta att söka på.

Gravar.se – här finns uppgifter från drygt 200 svenska församlingar, främst landsbygd.

Gravstensinventeringen – Gravstenar från mitten av 1800-talet till 2015.