Foto: Freeimages

Historisk återblick

Ekerö pastorats miljöarbete

Här är några viktiga steg som vi har tagit mot en hållbar utveckling.

Ekerö pastorat

 

  • 4 september 2017 blev vi miljödiplomerade i Fas 1.
  • Använder miljövänlig el
  • Använder ekologist kaffe och te.
  • Använder ekologiskt och närodlat i så lång utsträckning som det går vad gäller mat och livsmedel.
  • Köper in papper, kontorsmaterial, toalettpapper, handdukspapper som är miljömärkta.
  • All trycksaksproduktion miljömärks och klimatkompenseras.
  • Vi kontrollerar om vi kan använda begagnade möbler, lampor, textilier innan vi köper nytt.
  • Vi ställer miljökrav vid nyinköpta möbler.
  • Datorer är inställda på dubbelsidig kopiering.
  • Kontorsmaskiner står på energispar när de inte används m.m. 

Nu går vi in i ny fas vad gäller vårt miljöarbete - fas 2. Den 14 december 2017 lade kyrkorådet fram ett förslag till ny organisation enligt responsprotokollet som vi fick till Fas 1 för miljödiplomeringen.

Kyrkorådet tackade Eva Elmberger, ordförande och hela miljöutskottet, för ett väl genomfört arbete under mandatperioden. Kyrkoherde Monika Regnfors Sjörén arbetar vidare till en ny organisation där ledningsgruppen har en viktig uppgift.

Miljösamordnare: