Grönsångarna & Blue voices

Årskurs 1-7

GRÖNSÅNGARNA, ÅRSKURS 1-2

Vi tränar på att hitta den egna sångrösten, att lyssna in och sjunga tillsammans med andra.
Övar torsdagar kl 15.30–16.15 i Ekebyhovskyrkan.

Beroende på gruppstorlek kan tiden komma att ändras.

Körledare: Helena Hansson

Anmälan Grönsångarna/Blue voices


BLUE VOICES ÅRSKURS 3-7

Sångerna är mer avancerade och ibland på engelska.
Vi sjunger även i olika stämmor och tränar enkel mikrofonteknik.
Övar torsdagar kl 16.45–17.30 i Ekebyhovskyrkan

Körledare: Helena Hansson

Anmälan Grönsångarna/Blue voices