Gravanordning

Gravvård kallas också gravanordning och är en sammanfattande benämning på gravsten, kors, häll eller andra fasta anordningar som sätts upp på en grav. Det finns inga krav på att en individuell gravplats måste förses med gravsten. Det är gravrättsinnehavaren som avgör om och när en gravsten ska anskaffas.

Gravrättsinnehavaren kan välja utform­ning och material inom de yttre mått och regler som finns i Ekerö pastorats gravstensreglemente. Gravvården ska ur skönhetssynpunkt överensstämma med sin omgivning.  Vanligtvis görs utformningen av gravvården tillsammans med en gravvårdsfirma. Firman skickar sedan en ansökan med ritning till kyrkogårdsförvaltningen för ett godkännande.

Allmänna föreskrifter

  • Gravvård får inte uppsättas utan att ansökan har blivit lämnad och godkänd av kyrkogårdsförvaltningen.
  • Nya gravramar är inte tillåtna, inte heller avgränsningar med stenplattor eller gång av stenplattor över marknivå.
  • Plantering av buskar, träd eller häckar är inte tillåtet, inte heller plastblom­mor eller annat miljöfarligt material såsom t.ex. järntråd och oasis.
  • Kyrkogårdsförvaltningen äger rätt att så varligt som möjligt använda grav­plats vid gravöppning eller tillfälligt arbete på angränsande gravplats.

Ladda ner: Reglemente för Ekerö pastorats kyrkogårdar

Stensäkerhet

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för hälsa och säkerhet för alla som arbetar och vistas på begravningsplatsen. Det innebär att vi kontinuerligt testar alla gravvårdar på kyrkogårdarna. Gravvårdar som inte är stabila stöttas eller läggs ner och gravrättsinnehavaren informeras.
Läs mer om stensäkerhet genom att klicka här.

Gravrättsinnehavare ska åtgärda osäkra gravstenar

Gravrättsinnehavare är ansvarig för gravplatsens fasta anordningar samt för att vidta och bekosta åtgärder för att säkerställa att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk.

Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:

Helgfri vardag 09:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Telefontid: 9:00-12:00

Telefon: 08-560 387 00
E-post: ekero.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Björkuddsvägen 2, Ekerö
Postadress: Ekerö pastorat, Box 116, 1178 22 EKERÖ