Foto: Linda Stenberg

Gravskötsel

Vi erbjuder olika typer av skötselavtal, allt ifrån grundskötsel till plantering året runt

Som gravrättsinnehavare har du ansvaret för att hålla gravplatsen i ett ordnat och värdigt skick. Det kan vi hjälpa till med om tiden inte räcker till eller avstånden är för stora.
Genom ett skötseluppdrag garanterar kyrkogårds­förvaltningen att graven hålls i vårdat och värdigt skick och att skötseln utförs på ett fackmässigt sätt.

Vi erbjuder skötselavtal på 1 år, 3 år eller avräkningsavtal

 • Ettårsavtal
  Väljer du ett årsavtal skickar vi ut ett erbjudande om förlängning med inbetalningsinformation efter varje årsskifte. Önskar du fortsätta med gravskötseln kommande år betalr du in den aktuella summan. Vill du avsluta skötseln väljer du att inte betala så avslutas skötseln per automatik. Du kan när som helst höra av dig och komplettera eller ändra ditt befintliga gravskötselavtal.
 • Treårsavtal
  Treårsavtalet är ett så kallat fasttidsavtal med en fast avgift som kan förnyas var tredje år. Under hösten det år avtalet går ut skickar vi information om detta till gravrättsinnehavaren. Man kan då välja att teckna ett nytt avtal alternativt avsluta tjänsten hos oss. Väljer man att teckna ett nytt avtal skickas fakturan efter årskiftet i början av nästkommande gravskötselperiod.
 • Avräkningsavtal
  En summa pengar betalas in varifrån skötselavgiften dras varje år. Gravskötseln varar så länge det finns pengar kvar, vilket beror på kostnadsutvecklingen av bland annat blommor. Avräkningsavtal kan tecknas upp till 25 år.

Skötslar

 • Grundskötsel
  Om du vill plantera något på din grav som du sedan vill att vi sköter om, eller bara vill ha hjälp att trimma gräsytan på graven kan grundskötsel vara ett alternativ för dig. Så här sköter vi om gravar med grundskötsel:

  April: Vårstäda och ta bort vinterdekorationer.
  Maj: Kantskära planteringsytan samt vid behov fylla på ny jord samt gödsla.
  Juni-september: Rensa planteringsytan från ogräs och hålla graven städad och vattnad.
  Oktober: Höststäda gravarna och ta bort sommarväxterna.

 • Planteringar
  Man har även möjlighet att, utöver grundskötsel, köpa något av våra  planteringspaket. Vårplantering sker i början av maj, sommarplan­tering i mitten av juni, höstplantering i början av hösten. Vinterkransen läggs ut före Allhelgonahelgen.

För att teckna ett skötselavtal kontakta kyrkogårdsförvaltningen, eller ladda ned beställningen som du sedan postar till oss.

Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:

Helgfri vardag 09:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Telefontid: 9:00-12:00

Telefon: 08-560 387 00
E-post: ekero.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Björkuddsvägen 2, Ekerö
Postadress: Ekerö pastorat, Box 116, 1178 22 EKERÖ