Gravsättning och gravskick

Gravplatser och gravskick

Alla har rätt att gravsättas på Ekerö pastorats kyrkogårdar oavsett tro eller hemort. 
Det finns dock två områden där vi, på grund av begränsad tillgång till nya gravplatser, endast upplåter gravplatser till boende inom församlingens upptagningsområde. Det gäller:

  • Lovö kyrkogård
  • Ekerö kyrkogård - gamla delen runt kyrkan, kvarter G samt askgravplatsen kvarter 8.

På Ekerö pastorats kyrkogårdar kan man inte se ut en gravplats i förväg utan först när en person är avliden. För att välja ut en gravplats eller boka gravsättning kontaktas kyrkogårdsförvaltningen.

Inom Ekerö pastorat kan den avlidne gravsättas på fem olika vis (så kallade gravskick).

Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:

Helgfri vardag 09:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Telefontid: 9:00-12:00

Telefon: 08-560 387 00
E-post: ekero.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Björkuddsvägen 2, Ekerö
Postadress: Ekerö pastorat, Box 116, 1178 22 EKERÖ