Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

EKERÖ PASTORAT Besöksadress: Björkuddsv 2, 17834 EKERÖ Postadress: BOX 116, 17822 EKERÖ Telefon:+46(8)56038700 E-post till EKERÖ PASTORAT

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravsättning

Gravsättning betyder att en kista eller urna placeras i graven

Alla har rätt att gravsättas på Ekerö pastorats kyrkogårdar oavsett tro eller hemort. Lovö kyrkogård har begränsad tillgång till nya gravplatser därför har Lovö församlingsråd beslutat att endast upplåta nya gravar på den kyrkogården till personer boendes på Lovö.

På Ekerö pastorats kyrkogårdar kan man inte se ut en gravplats i förväg utan först när en person är avliden. För att välja ut en gravplats eller boka gravsättning kontaktas kyrkogårdsförvaltningen.

Inom Ekerö pastorat kan den avlidne kan gravsättas på fyra sätt.

KISTGRAV

Kistgravplatser finns på alla kyrkogårdarna i Ekerö Pastorat. Gravsättning kan ske i anslutning till begravningsgudstjänsten (jordbegravning). Gravrätten gäller i 25 år efter sista gravöppningen. Efter gravrättstidens utgång har man rätt att förlänga gravrätten i ytterligare längst 25 år.

URNGRAV

Urngravar finns på alla kyrkogårdarna i Ekerö Pastorat. Efter kremering kan urngravsättning ske med eller utan anhöriga närvarande. Gravrätten gäller i 25 år efter sista gravöppningen. Efter gravrättstidens utgång har man rätt att förlänga gravrätten i ytterligare längst 25 år.

ASKGRAVLund

Askgravlunden skiljer sig från minneslund genom att anhöriga får närvara vid gravsättningen och ett namnplakett med den avlidnes namn sätts upp på en specifik plats. Askan gravsätts i ett gemensamt gravområde utan gravrätt och utan att gravplatsens läge markeras. Till skillnad från urn- och kistgravarna finns här alltså ingen individuell planteringsyta utan en gemensam plats för blommor och ljus. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av hela askgravlunden. Vid askgravlunden finns en gemensam smyckningsplats för snittblommor och en ljusbärare för att tända ljus.

MINNESLUND

Gravsättning i minneslund är ett anonymt begravningssätt där den avlidne gravsätts utan gravrätt och utan att gravplatsens läge markeras. De anhöriga närvarar inte och får i efterhand ett skriftligt meddelande om att askan jordats i minneslunden. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av hela minneslunden. Vid minneslunden finns en gemensam smyckningsplats för snittblommor och en ljusbärare för att tända ljus. På alla minneslundar i Ekerö pastorat grävs askan ned i jorden.

SPRIDNING AV ASKA

För att sprida aska efter den avlidne på annan plats än allmän begravningsplats måste man ha tillstånd av länsstyrelsen.