Gravrätt

När anhöriga valt en gravplats utses en eller flera personer som ansvarar för graven. Den eller de gravrättsinnehavare som anmält sig bestämmer vem/vilka som får gravsättas i graven och ansvarar för dess skötsel.
Det är bara den som är gravrättsinnehavare som får ta beslut och göra förändringar på gravplatsen.

 

Exempel på rättigheter

  • Bestämma vilka som ska begravas på gravplatsen.
  • Bestämma eventuell gravstens utseende inom ramen för begravningssamfällighetens bestämmelser.
  • Bestämma om gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.
  • Överlåta eller återlämna gravplatsen.

Exempel på skyldigheter

  • I ett avtal med begravningssamfälligheten förbinder sig gravrättsinnehavaren att hålla graven i ordnat och värdigt skick, vilket innebär att den måste ses till flera gånger under vår, sommar och höst. Om graven missköts, kan det medföra att gravrätten förverkas. Det finns alltid möjlighet att beställa gravskötsel av Ekerö pastorat.
  • Att ta ansvar för att gravanordningen inte utgör något hot mot arbetsmiljö och säkerhet på gravplatsen.

Att överlåta en gravrätt

Om en gravrättsinnehavare avlider ska dödsboet inom sex månader anmäla detta till Ekerö pastorat. Gravrätten kan då överföras till annan person, exempelvis till någon som är arvinge eller nära släkt med någon som är gravsatt i graven. För att Ekerö pastorat ska kunna fatta beslut att anteckna ny/nya gravrättsinnehavare behöver samtliga dödsbodelägare ge sitt godkännade.

Observera att gravskötselavtal som den tidigare gravrättsinnehavaren haft med oss inte fortsätter att gälla per automatik. Den nya gravrättsinnehavaren behöver sluta ett eget avtal med oss. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen via vår växel för mer information.

Att återlämna en gravrätt

En gravrättsinnehavare kan när som helst avbryta gravrättsinnehavet. Då övergår ansvaret för graven till huvudmannen som ser till att det råder gravfrid på graven i 25 år efter den senaste gravsättningen. 

Vi söker gravrättsinnehavare

Många gravar saknar gravrättsinnehavare. Vi arbetar för att alla gravar ska ha minst en registrerad gravrättsinnehavare. Tar du hand om en grav och är osäker på om det finns en gravrättsinnehavare antecknad på graven, vänligen kontakta Ekerö pastorat. Man kan även se om vi söker gravrättsinnehavare genom att söka fram graven på www.svenskagravar.se.

Bli gravrättsinnehavare

Kontakta Ekerö pastorat om du önskar bli antecknad som gravrättsinnehavare eller om du har frågor kring gravrätt.

Kyrkogårdsförvaltningen

Öppettider:

Helgfri vardag 09:00-15:00
Lunchstängt 12:00-13:00
Telefontid: 9:00-12:00

Telefon: 08-560 387 00
E-post: ekero.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Björkuddsvägen 2, Ekerö
Postadress: Ekerö pastorat, Box 116, 1178 22 EKERÖ