Gravlyktor för hämtning - återvinns 1:a juli

Fråga på kyrkogården var uppsamlingsplatsen finns.

Det går fortfarande bra att hämta din gravlykta.

De gravlyktor som ännu inte hämtats från våra gravar är uppmärkta och står samlade på kyrkogården. Den 1:a juli transporterar vi lyktorna till återvinningen.

Det finns tre huvudanledningar till att gravlyktorna behöver flyttas från gravarna under sommarsäsongen:

  1. De försvårar arbetet under växtsäsong.
  2. Levande ljus under vår och sommar medför brandrisk.
  3. Det utgör en skaderisk för djur, besökare och kyrkogårdspersonal.