Gökotta 21 maj

Ekumenisk gökotta vid Svartsjö slott & Gökotta, Malmen Drottningholm

Ekumenisk gökotta med fågelskådning vid Svartsjö slott
kl. 06:30 Fågelskådning med samling på parkeringsplatsen vid Svartsjö slott
kl. 08:00 Gökotta
Samling på parkeringsplatsen för gemensam vandring till lämplig, närbelägen plats.

Präst: Monika Regnfors Sjörén
Musiker: Helena Hansson
Medverkande: Samuel Klintefeldt från Mälarökyrkan och
Gunnar Silow från Katolska kyrkan.
Ta med något att sitta på, kläder efter väder och egen kaffekorg.

Gökotta, Malmen Drottningholm
08:00 Gökotta, Malmen
Präst: Magnus Ehntorp
Musiker: Leif Asp
Visgruppen Kristall