Flitiga fingrar på Adelsö

Handarbete och gemenskap med fika i Adelsö hembygdsgård.

Tisdagar jämna veckor kl 13:00

Var god se Kalendern för datum. Skriv in sökordet flitiga.

Ingen anmälan

Kontakt: Anita Lahham