Foto: Johannes Frandsen

Flitiga fingrar på Adelsö

Handarbete och gemenskap

Handarbete och gemenskap.

Adelsö hembygdsgård

Tisdagar kl 13:00-15:00

Var god se Kalendern för datum. Skriv in sökordet flitiga.

Ingen anmälan

Kontakt: Anita Lahham