Ekeröensemblen

Ekeröensemblen är en projektkör som sjunger på gudstjänster och konserter i Ekerö kyrka och i Ekebyhovskyrkan.

Ekeröensemblen

är en projektkör som sjunger på gudstjänster och konserter i Ekerö kyrka och i Ekebyhovskyrkan.

Den bygger på eget instuderingsarbete och få gemensamma repetitionstillfällen.

Stor körvana och god notläsningsförmåga krävs.

Körledare: Kerstin Baldwin Sterner, 08-560 387 36, kerstin.b.sterner@svenskakyrkan.se

 

Kerstin Baldwin Sterner

Kerstin Baldwin Sterner

EKERÖ PASTORAT

Musiker

Mer om Kerstin Baldwin Sterner

kerstin.b.sterner@svenskakyrkan.se