Foto: Christin Sagnér

Ekerö pastorat miljödiplomerade i Fas1

4 september 2017

Foto: Christin Sagnér

Det är måndag morgon i Ekebyhovskyrkan. Vi ska tillbringa hela dagen med att gå igenom det underlag som ligger till grund för en eventuell miljödiplomering fas 1 enligt Svenska kyrkan. Det har tagit två år och nu gäller det!

 

Foto: Christin Sagnér

Deltagare i diplomeringssamtalet:

Diplomerare:
Ylva Wahlström Ödmann (teolog), Urban Hermansson (sakkunnig) och Kim Qvarnström (sakkunnig)

Representanter från Ekerö pastorat
kyrkoherde Monika Regnfors Sjörén, kyrkogårdschef Henrik Mattsson, miljöutskottet med ordförande Eva Elmberger, miljösamordnare Susanne Olsson, kyrkorådets ordförande Sören Nordström, kyrkorådets vice ordförande Krister Skånberg och kommunikatör Christin Sagnér

Representanter från stiftet
Magnus Myrberg och Kristina Segerström

 

Foto: Christin Sagnér

Fr v: miljöutskottets ordförande Eva Elmberger, kyrkorådets vice ordförande Krister Skånberg, miljöutskottet Gunilla Larsson och diplomerare Ylva Wahlström Ödmann (teolog)

Foto: Christin Sagnér

Urban Hermansson, diplomerare och sakkunning, går noggrant igenom sida för sida.

Foto: Christin Sagnér

Kim Qvarnström diplomerare och sakkunnig, Magnus Myrberg representant från stiftet, Monika Regnfors Sjörén kyrkoherde´och Susanne Olsson, miljösamordare i Ekerö pastorat.

Foto: Christin Sagnér

Kristina Segerström representant från stiftet och Kaisa Celsing miljöutskottet

Foto: Christin Sagnér

Efter lunch for vi iväg till Munsö kyrka och kyrkogård där kyrkogårdschef Henrik Mattsson visadeden nya askgravlunden.

Foto: Christin Sagnér

Här står vi vid bikupan. Monika Engelhardt, kyrkvaktmästare på Adelsö-Munsö och Ekerö berättar om hur man jobbar utifrån att minska på miljöpåfrestningar.

Foto: Christin Sagnér

Henrik Mattsson kyrkogårdschef berättar om hur vi tar tillvara på naturens egen återvinningscykel.

Foto: Christin Sagnér

Regnet det bara öser ner...

Fr v Monika Engelhardt, Kristina Segerström, Kaisa Celsing, Eva Elmberger, Gunilla Larsson, Ylva Wahlström Ödmann och Magnus Myrberg. 

Foto: Christin Sagnér

Vi avslutar dagen i Klockargården i Lovö.

Foto: Christin Sagnér

Kaisa Celsing i miljöutskottet berättar om ett nära samarbete med Elin Rydström som är ekobonde i Lovö Prästgårds lada alldeles intill.

Foto: Christin Sagnér

Klockan 15.15 måndagen den 4 september uttalade Urban Hermansson de magiska orden: Ni är nu diplomerade i Fas 1 enligt Svenska kyrkan.

JUBEL!

Vi är i hamn!