Foto: Stefan Christophs

Ekerö församling

Här är en underbar växling av höjder och dalar, av skog och äng, av fjärdar och öppna vatten.

Carl von Linné om Ekerö

Ekerö församling

Medlemmar: 15 024 invånare, varav 10 545 tillhör Svenska Kyrkan (70 procent).
Plats: Ekerö i Östra Mälaren ligger 2 mil från Stockholm C. 

Ekerö församling

Ekerö församling är den största församlingen i Ekerö pastorat och rymmer två kyrkor, Ekerö kyrka och Ekebyhovskyrkan.

Ekerö kyrkas äldsta delar är från medeltiden, medan Ekebyhovskyrkan invigdes 1980 och hade ursprungligen en ekumenisk prägel.

församlingsråd

Församlingsrådet har valts efter nomineringar i församlingarna och tillsatts i kyrkofullmäktige. Församlingsrådet arbetar med gudstjänst- och verksamhetslivet i församlingen.

Läs mer om Ekerö församlingsråd