EKERÖ PASTORAT

Prata med oss

Kontakt

EKERÖ PASTORAT Besöksadress: Björkuddsv 2, 17834 EKERÖ Postadress: BOX 116, 17822 EKERÖ Telefon: +46(8)56038700 E-post till EKERÖ PASTORAT

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ekerö församling


Här är en underbar växling av höjder och dalar, av skog och äng, av fjärdar och öppna vatten.

Carl von Linné om Ekerö

Ekerö församling

Medlemmar: 15 024 invånare, varav 10 545 tillhör Svenska Kyrkan (70 procent).
Plats: Ekerö i Östra Mälaren ligger 2 mil från Stockholm C. 

Ekerö församling

Ekerö församling är den största församlingen i Ekerö pastorat och rymmer två kyrkor, Ekerö kyrka och Ekebyhovskyrkan.

Ekerö kyrkas äldsta delar är från medeltiden, medan Ekebyhovskyrkan invigdes 1980 och hade ursprungligen en ekumenisk prägel.

församlingsråd

Sedan 2014 har församlingen ett eget församlingsråd. Församlingsrådet har valts efter nomineringar i församlingarna och tillsatts i kyrkofullmäktige. Församlingsrådet arbetar med gudstjänst- och verksamhetslivet i församlingen.

Ledamöter

Ordförande: Jan Hyllengren
Kontakt: hocjan@hotmail.com

Ingrid Amnéus Ledamot
Kerstin Balck-Ahlén Ersättare
Eva Elmberger Vice ordförande
Margit Holm Ersättare
Marianne Pettersson Häggkvist Komminister
Anders Häggmark Ledamot
Ingrid Leander Ersättare
Inger Linge Ledamot
Elisabet Nordström Ledamot
Kerstin Tillkvist Ledamot
Gunilla Tovatt Ersättare
Karin Örtendahl Ledamot

Protokoll från Ekerö församlingsråd hittar du här.

kyrkvärdar

Kyrkvärden är en ideell medarbetare som har olika uppdrag i gudstjänsten. Att vara kyrkvärd är ett speciellt uppdrag, eftersom kyrkvärden är delaktig i kyrkans kärnverksamhet - gudstjänsten. Kyrkvärden är med sina kunskaper om gudstjänsten en viktig länk mellan anställda och gudstjänstdeltagare.

Kyrkvärdar i Ekerö församling

Ingrid Amnéus
Kerstin Balck-Ahlén
Andrew Baldwin
Lennart Dahlström
Ewa Dozzi
Ulla Gyllingmark
John Wiktor Holm
Margit Holm
Anne-Monica Larsson
Ingrid Leander
Ulla Wistrand