Ekerö askgravplats

Ekerö askgravplats invigdes 28 november 2008.

Askgravplatsen är en gemensam gravplats med ett begränsat område avsett för gravsättning av aska efter avlidna. Smyckningsplatsen är placerad intill askgravplatsen.

I respektive, definierad del av den gemensamma askgravplatsen kan askor efter flera personer (1–4) inom en familj eller anhörigkrets gravsättas. Den avlidne måste vara folkbokförd i Ekerö pastorat.

Askan gravsätts i askpåse. Anhöriga får, om de så önskar, vara med vid gravsättningen. Namnet samt den avlidnes födelse- och dödsdatum graveras in på ett planglas som placeras ovanpå gravplatsen.

Sedan invigningen 2008 har önskemål om gravsättning i askgravplatsen varit så stor att gravplatsen idag saknar lediga gravar.