Ekerö askgravlund

Ekerö askgravlund invigdes 31 augusti 2014.

I askgravlunden gravsätts stoftet från den avlidne i en askgravlundspåse. Önskar man gravsätta en urna behöver det vara en sandurna som är snabbt nedbrytbar. Namnskylt med den avlidnes namn, födelse- och dödsår sätts längs muren mot fälten. Det är tillåtet att närvara vid gravsättningen i askgravlunden.