Ekebyhovskyrkan
Foto: AIX Arkitekter/Peder Lindbom

Ekebyhovskyrkan

Möjligheternas hus. Ekebyhovskyrkan ligger nära Ekerö centrum och är en modern kyrka byggd 1980. Här finns förutom själva kyrkorummet även pastoratets expedition, barn- och ungdomsverksamhet, heltidsförskola och kyrkogårdsförvaltning.

Ekebyhovskyrkan

Adress: Björkuddsvägen 2, Ekerö
Öppet: Måndag-fredag 09.00-16.00, Lördag vid aktivitet, Söndag vid aktivitet och gudstjänst.
Gudstjänst: Vanligen onsdagar 19.00 och varannan söndag 11.00.
Sittplatser i kyrkan: 130
Antal platser i Stora salen: 90
Antal platser i mindre lokal (konferensrummet): 40
Hitta hit kommunalt: Från Brommaplan ta buss 177, 301, 302, 305, 311, eller 312 till hållplats Ekvägen. Gå över vägen och fortsätt även över nästa väg, håll vänster tills du ser kyrkans parkering. Ta gångvägen längs med parkeringen förbi kyrkans förskola. Huvudentrén är centrerad mellan byggnaderna.
Hitta hit med bil: Från Brommaplan följ Ekerövägen förbi Ekerö centrum ta vänster i rondellen vid OKQ8 mot Ekebyhovskyrkan, ta vänster igen och sedan första höger. Kyrkans parkering är nu på din högra sida.
Tillgänglighet: parkering, tillgänglighetsanpassade toaletter för rollstol/rollator etc. 

Ett stort frivilligt engagemang som ville samverkan mellan de olika kristna rörelserna på Ekerö var fröet till ett flexibelt och mångfunktionellt kyrkligt centrum. Det blev Ekebyhovskyrkan som invigdes den 4 advent 1980. Det här är berättelsen om en kyrka som möter sin längtan efter sammanhang.

En titt i backspegeln

Den 30 mars 1980 togs det första spadtaget till Ekebyhovskyrkan, eller som det då hette ”Kyrkligt centrum för Ekerö församling”, av byggkommitténs ordförande Nils Hörnestam.

Från 1950 och framåt skedde en kraftig befolkningsökning i tätorten Ekerö. På 1950-talet låg befolkningssiffran på 1 700. 1960 bodde ungefär 2 000 i Ekerö. I början av 1970-talet hade Ekerö församling mer än 5 000 invånare. 1990 var Ekeröborna nästan 10 000.

Familjen Ihre, som bodde på Ekebyhovs slott, skänkte 1966 en tomt till Ekerö församling. Det dröjde till 1974 då arkitekt Nils Tesch, Drottningholm, som fick i uppdrag att rita ett kyrkligt centrum. Han hann inte slutföra projektet innan han hastigt gick bort. Den nybildade byggkommittén bad då fem arkitekter att göra förslag till ett kyrkocentrum. När dåvarande kyrkorådet tyckte att de arkitektritade förslagen blev för dyra beslöt de att man i stället skulle göra ett andaktsrum inne i det kyrkliga centret.

Då agerade en ekumenisk grupp som redan fanns på ön (Ekerö samkristna grupp) och ställde sina kunskaper och erfarenheter till kyrkorådets förfogande. I gruppen fanns människor från olika frikyrkor som regelbundet hade samlats till gudstjänster i andra lokaler på öarna i fritidsgård, skolsalar och liknande. Gruppen åkte runt och tittade på billigare alternativ som t.ex. Rolf Berghs flyttbara kyrkor.

Kyrkorådet tänkte således om och vände sig istället till SektionsByggarna Oresjö i Smålands Anneberg för att sondera idén om leverans av monteringsfärdiga byggnadsdelar. Man anlitade inredningsarkitekten Sixten Wohlin för anskaffande av inventarier. I sin tur anlitade han underentreprenörer, bland annat firman Jack Ahlströms Inredningar i Bromma. Kyrkorummet är ritat av arkitekt Rolf Bergh.

Den fjärde advent den 21 december 1980 invigdes kyrkan av bland andra Stockholms stifts biskop Lars Carlzon.
Gudstjänsterna var ekumeniska (agendan utformad av personer från olika samfund). Det var t.o.m. så att biskop Lars Carlzon avstod från att inviga kyrkan på sedvanligt svenskkyrkligt sätt, för att det också skulle kunna hållas ekumeniska gudstjänster med pastorer från andra kyrkor, alltså inte enbart prästvigda i Svenska kyrkan.

Under många år predikade pingstpastorer, nunnor från Marielund, missionsförbunds pastorer m.fl. i Ekebyhovskyrkan. Pingstvännerna var med i gemenskapen från början innan de själva på uppmuntran av Filadelfiakyrkan i Stockholm byggde en egen kyrka i centrum.

MER INFORMATION OM EKEBYHOVSKYRKAN

Läs gärna mer i broschyren som du kan ladda ned som PDF.

Bilder Ekebyhovskyrkan

Ekebyhovskyrkan
Foto: AIX Arkitekter/Peder Lindbom
Foto: Christin Sagnér

kyrkans och expeditionens byggnader omsluter en innegård där också huvudentrén finns. Kyrkan har en kvadratisk planform och täcks av ett brant tak med spetsiga gavlar. Vid gavlarna finns höga fönster som släpper in ljus. Kyrktakets taknock är orienterad i nord-sydlig riktning.
Vid entrén står en klockstapel av trä med en kopparklädd huv. I stapeln hänger en kyrkklocka från 1684. Den har ursprungligen hängt i Venngarns slottskapel och är skänkt av familjen Ihre. Den är gjuten 1684 av klockgjutaren Jacob Birman på beställning av greve Gabriel de la Gardie.

Våren 1991 monterades en kyrktupp i svart plåt upp vid takets norra ände. På norra gaveln lät man sätta upp ett så kallat Ingeborgskors av mässing.

2009 totalrenoverades verksamhetslokalerna, pastorsexpeditionen och arbetsrummen där många av pastoratets anställda har sin arbetsplats. En ny entré byggdes med utseende som ska föra tanken till medeltidskyrkorna på ön.
Så här beskriver arkitekten tanken bakom den nya entrén (AIX Arkitekter): ”Vapenhusets kontrast mellan massivitet och transparens, slutenhet och öppenhet gestaltar en gräns. Den vill understryka kyrkans uppgift att erbjuda rum för mötet mellan olika världar. Vapenhuset ska ge möjlighet att lägga något ifrån sig. Den funktionen är idag lika angelägen som under medeltiden.”

Foto: Marianne Abrahamsson

Innanför kyrkporten när man går in i kyrkan hänger ett glaskonstverk med 153 glasföremål uppe i lanterninen. Här bryts och reflekterar ljuset och ger en varm färg åt entrén. Glaskonstverket heter ”Mellan himmel och jord”. Antalet 153 är symboliskt. I Johannesevangeliet berättas det att lärjungarna drar upp 153 fiskar när de lyssnat på Jesu råd och anvisningar. 153 är en symbol för att alla folk ska nås av det kristna budskapet och en symbol för oss som befinner oss under konstverket.

Idégivare till konstverket var arkitekt SAR Kerstin Åkerstedt. Varje enskilt glasföremål står för något: Guds allseende öga, fem blodsdroppar, fyra evangelister, tolv lärjungar, ormen, löv och frukter, duvan som den Heliga Anden etc. Järnspiralen som bär konstverket står för skapelsen, tidens och livets gång, solens och planeternas eviga kretslopp.

Vid gudstjänsten den 19 september 2010 invigdes konstverket. Glasfigurerna är skapade av sjutton avgångselever på Kosta Glasskola som ett examensarbete samt glasblåsaren Tuomo Nieminen och järnspiralen smiddes på Färingsö av Yngve Nordmark och Lennart Arlinger.

Foto: Stefan Christophs
Foto: Christin Sagnér

I Ekebyhovskyrkan finns flera lokaler och samlingssalar av olika storlek vilka används både till pastoratets egen verksamhet och uthyrning till föreningar, kursverksamhet och privat.

I den största samlingslokalen ryms cirka 80 personer vid dukade bord. I biosittning ryms många fler. En mindre lokal rymmer vid dukning ca 40 personer.

Kyrkans foajé har blivit en uppskattad samlingspunkt. Direkt innanför entrén möts man av kyrktorget – en öppen yta med cafébord och reception.

Strax innan man kommer in i kyrkorummet hänger en liten kyrkklocka på väggen till vänster. Klockan är skänkt av familjen Wallenius på Menhammar.

Foto: Christin Sagnér
Foto: Christin Sagnér

Kyrkorummet är kvadratiskt uppbyggt med ett högt valv som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Innertaket är ljust med inslag av gult och gråblått och ska ge en vision av en öppen himmel. Stora fönster släpper in mycket ljus. Golvet är belagt med klinkerplattor.

Tre ljuskronor i trä med lampfästen i glas och metall hänger över mittgången. Åtta smidda järnlampetter på väggarna ramar in kyrkorummet. Ursprungligen kommer de från den tillfälliga gudstjänstlokalen på skoltomten intill kyrkan. De hängdes upp 1975. Det finns inga fasta kyrkbänkar utan stolar som kan flyttas och därmed ge rummet en helt annan karaktär. Hela inredningen andas flexibilitet.

 

Foto: Christin Sagnér

Orgelfirman J A Mårtensson, Lund, har byggt den helmekaniska orgeln i lackerad furu med 12 stämmor + tremulant. Orgeln monterades upp 1982.

Foto: Christin Sagnér

i fonden hänger altartextilierna som är utförda av textilkonstnären Kajsa Melanton (1920-2012). Den stora vävnaden, ”Kalken”, omges av två smala bonader. Den antydda kalken är tänkt att föra tankarna till livets kretslopp och livets källa. Altarkorset ryms i ”Kalken”. De fem öarna i Ekerö pastorat finns representerade. Den vänstra ljusa smala bonaden påminner om det ljusa i livet. Den mörka påminner om livets allvar.

Foto: Christin Sagnér

På altaret, som är av trä, står ett altarkors som silversmeden och formgivaren Barbro Littmarck (1918-2008) har gjort. Det är ett träkors med infälld Kristusbild. Träkorset är gjort av en asp som Barbro Littmarck hade fällt på sin tomt i Träkvista. Kristusfiguren är formad i vax och gjuten i silver på ett konstgjuteri. Hon gjorde efterarbetena själv.

Hon berättar i jubileumsskriften från 2005: ”För barnen ville jag göra tydligt att Jesus gick på jorden som riktig människa, som en pappa och farfar. För oss äldre, och också för mig, kom det att bli: Jesus spränger graven, det finns något på andra sidan – vägen genom döden.”

Foto: Christin Sagnér

Träbiten räckte också till de två altarljusstakarnas fot med vida manschetter av silver. Den ena manschetten är vriden åt höger och den andra åt vänster. De tar upp motivet tistel-ros, ljus-mörker, ont-gott från altartextilierna. Hovjuvelerare W A Bolin i Stockholm har utfört ljusstakarnas silverarbete och nattvardssilvret som även det är formgivet av Barbro Littmarck.

Foto: Christin Sagnér
Foto: Christin Sagnér
Foto: Christin Sagnér

Sedan 2003 bedriver Ekerö pastorat en förskola i samarbete med Ekerö kommun. Förskolan ligger i en lugn och vacker miljö med en stor gård och närhet till skog i direkt anslutning till Ekebyhovskyrkan. Tillgång till utrymmen för bland annat ”lek och rörelse”, sångsamling och avslutningar i kyrkans lokaler. Den kyrkliga anknytningen är öppen och inkluderande så att alla barn och vuxna, oavsett livsåskådning, känner sig bekväma och välkomna.

Kyrkans förskola ska vara en lugn och trygg förskola, där lyhördhet och öppenhet råder för alla barn och vuxna. Det förstärkta uppdraget i Läroplanen för förskolan och kommunens mål ligger som grund i det vardagliga arbetet, och tillsammans med barnen utforskar vi naturvetenskap, teknik, matematik och språk.

KÄLLOR

Ekebyhovskyrkan i Ekerö församling 
av Bengt Ingmar Kilström 
utgiven av Uppsala stifts kyrkobeskrivningsredaktion (218)
Kurirtryck, Katrineholm

Ekebyhovskyrkan 25 år 1980-2005. Glädjekälla. Framtidshopp. 35 berättelser om en kyrka mitt ibland oss. 
Redaktör Stig-Arne Ekhall
Intellecta Docusys, Göteborg 2005

Mellan himmel och jord. Ett glaskonstverk i Ekebyhovskyrkan
Ekerö. 2010