Digitala andakter och böner

Veckans böner och andakter kan du se här varje söndag

Andakt

En andakt är ungefär som en liten gudstjänst, men med skillnaden att andakten inte följer en särskild ordning.  

Vem som helst kan leda en andakt och den kan hållas av en ensam person eller ha flera deltagare. Andakten kan hållas i en kyrka, hemma, utomhus – egentligen var som helst. Det är vanligt att man under andakten läser ur Bibeln, ber och sjunger. 

Här nedan håller våra präster digitala andakter, i form av betraktelser, böner, textläsningar.