Foto: Magnus Aronson

Ekerö Gospel

Ekerö Gospel medverkar i gudstjänster samt har gospeldagar och konserter.

Ekerö Gospel

medverkar i gudstjänster samt har gospeldagar och konserter.

Övar onsdagar kl 19.15-21.30 i Ekebyhovskyrkan

Körledare: Daniel Stenbaek, 070-730 47 55, daniel.stenbaek@svenskakyrkan.se

Daniel Stenbaek

Daniel Stenbaek

EKERÖ PASTORAT

Musiker

Mer om Daniel Stenbaek

daniel.stenbaek@svenskakyrkan.se #Körledare Ekerö Gospel