Lovö barnkörer

Lovö Barnkörer för barn mellan 6 och 12 år. Vid några tillfällen per termin är vi med och sjunger på gudstjänst i Lovö församling.

Lovö Barnkörer

för barn mellan 6 och 12 år.
Vid några tillfällen per termin är vi med och sjunger på gudstjänst i Lovö församling.
Körverksamheten följer skolterminen och har uppehåll vid skollov.

Denna termin träffas barnen klassvis på Drottningholmskolan, för att inte blanda barn utifrån smittorisken. 
Lovö barnkör övar tisdagar i Drottningholmskolan klockan 13.00-16.00.
Sista övningen för terminen är tisdagen 11 maj.

 

 

 

 

Klara Valkare

Klara Valkare

Ekerö pastorat

Musiker

Mer om Klara Valkare

klara.valkare@svenskakyrkan.se #Körledare Lovö Barnkörer