Begravningsombud

I Ekerö kommun finns ett begravningsombud som ska kunna hjälpa personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud, läs mer här.

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Begravningsombud ska granska att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.

I Ekerö pastorat är begravningsombudet kallad till kyrkogårdsutskottets samtliga sammanträden och har därigenom insyn i de ärenden, projekt och processer som berör Ekerö pastorats kyrkogårdsförvaltning. Önskar du komma i kontakt med begravningsombudet, se kontaktinformation nedan.

Begravningsombuden ska

  • Kontrollera att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
  • Granska hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Undersöka önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
  • Hålla kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Vem utser begravningsombuden?

Länsstyrelsen utser ett eller flera begravningsombud när en församling eller ett pastorat inom Svenska kyrkan ansvarar för begravnings­verksamheten.

Om du vill veta mer eller har frågor och synpunkter på begravningsverksamheten i din församling ring gärna till ditt begravningsombud.

Begravningsombud i Ekerö pastorat