Avtackning av kyrkoherde Monika Regnfors Sjörén

Den 30 januari 2022 avtackades kyrkoherde Monika Regnfors Sjörén i Ekerö kyrka

Efter kyrkoherde Monika Regnfors Sjöréns avskedspredikan i Ekerö kyrka den 30 januari, avtackades hon i kyrkan. Film i två delar från detta presenteras här.